Biuro Prawne - Grzegorz Więcławik

"IGNORANTIA IURIS NOCET"

"nieznajomość prawa szkodzi"

e-porady

Porady online
Sposób korzystania z usługi

  1. Klient wypełnia poniższy formularz kontaktowy opisując stan faktyczny sprawy oraz wskazuje rodzaj pisma, którego przygotowanie chce zlecić (np. opinii prawnej, umowy, pisma procesowego, pisma urzędowego). Opis sprawy może zostać przesłany również na adres e-mail.
  2. Po zapoznaniu się ze sprawą Klient zostaje telefonicznie poinformowany o koszcie usługi.
  3. W przypadku zaakceptowania należności Klient otrzymuje e-mail z danymi do wpłaty za usługę. W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko bądź nazwę firmy
  4. Po stwierdzenia dokonania wpłaty na rachunek bankowy, Klient otrzymuje w ciągu 24 godzin roboczych Biura e-mail z opinią prawną, umową lub pismem.

Wypełnienie formularza nie wiąże się z ponoszeniem żadnych kosztów. Dopiero znając koszt usługi Klient decyduje, czy chce z niej skorzystać.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko/Nazwa firmy:

E-mail:

Telefon:

(np. 34 1234567; 123 456 789)

Opis Sprawy:


Wszystkie pola są wymagane.

Niniejszy serwis internetowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Biuro Prawne.

Copyright © 2010 - 2012 Biuro Prawne Grzegorz Więcławik. Wszelkie prawa zastrzeżone.