Biuro Prawne - Grzegorz Więcławik

"IGNORANTIA IURIS NOCET"

"nieznajomość prawa szkodzi"

Opis Biura

Biuro Prawne zajmuje się świadczeniem usług prawnych dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa prawnego w szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej oraz w dobie częstych nowelizacji przepisów prawa. W tym celu przygotowujemy rozwiązania prawne, które służą należytemu zabezpieczeniu Państwa interesów.

Zakres usług świadczonych przez Biuro Prawne obejmuje prawo cywilne, handlowe i gospodarcze, rodzinne, pracy i ubezpieczeń społecznych, administracyjne, prawo podatkowe, obrotu nieruchomościami, zamówień publicznych, własności przemysłowej oraz budowlane.

Biuro świadczy usługi prawne w formie udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, przygotowywania projektów umów cywilnoprawnych i projektów umów spółek prawa handlowego, a także sporządzania pism procesowych (m.in. pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg, sprzeciwów, zarzutów) oraz podań i pism urzędowych.

Usługi prawne świadczone są bezpośrednio w siedzibie Biura, w siedzibie (miejscu zamieszkania) klienta oraz miejscu wskazanym przez klienta. Ponadto usługi świadczone są również przez telefon oraz pocztę elektroniczną.

E-Porady

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przygotowaliśmy możliwość uzyskania porady prawnej, zamówienia pisma lub opinii prawnej przez Internet. Usługi świadczone w ten sposób są dużym udogodnieniem dla klientów Biura, gdyż bez konieczności wychodzenia z domu, czy firmy mogą uzyskać rozwiązanie problemu prawnego.

Czytaj więcej

Ciekawostki Prawnicze

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o zwrot nienależnych opłat za wydanie karty pojazdu, pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 137, poz. 1310) przed wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Czytaj więcej

Niniejszy serwis internetowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Biuro Prawne.

Copyright © 2010 - 2012 Biuro Prawne Grzegorz Więcławik. Wszelkie prawa zastrzeżone.