Biuro Prawne - Grzegorz Więcławik

"IGNORANTIA IURIS NOCET"

"nieznajomość prawa szkodzi"

Windykacja

Biuro Prawne zajmuje się windykacją wierzytelności od dłużników. W ramach tej działalności podejmowane są następujące czynności przeciwko dłużnikom:

  1. prowadzenie postępowania przedsądowego (postępowanie polubowne),
  2. prowadzenie postępowania sądowego,
  3. prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Wynagrodzenie za prowadzenie windykacji jest ustalane indywidualnie, przy czym wpływ na jego wysokość ma poziom skomplikowania sprawy.

Niniejszy serwis internetowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Biuro Prawne.

Copyright © 2010 - 2012 Biuro Prawne Grzegorz Więcławik. Wszelkie prawa zastrzeżone.